Hjælpemidler til handicappede kan gøre en verden til forskel

Lider du af et fysisk handicap og dermed har en funktionsnedsættelse på den ene eller den anden måde, så er der ingen grund til bekymring for dermed er du i den kategori, der kan få bevilget hjælpemidler på din arbejdsplads, så du er i stand til at besætte et job, i stedet for invalide pension, førtidspension eller lignende. Og der er rigtig mange med funktionsnedsættelse, der uden problemer kan besidde et job bare de rigtige forhold er der. Og mange føler en stor tilfredsstillelse ved at have et job og dermed kunne gøre en forskel.
Og hvilke hjælpemidler til handicappede med funktionsnedsættelse taler vi så om. Det er kompenserende arbejdsredskaber, der gør det muligt for den ansatte at udføre jobbet på lige fod med en anden ansat. Men det kan også være små indretninger på arbejdspladsen, der gør at der fore eksempel er plads til en kørestol på den ansattes plads. Eksempler på kompenserende hjælpemidler kunne være særlige arbejdsstole, sænkning af gulv, udvidelse af døre eller installation af en lift på trappen.
Der er visse gældende regler for bevillingen af hjælpemidler til handicappede. Da som ovennævnt formålet med hjælpemidlet er, at en person med et handicap skal kunne udføre sit job på lige fod med en hvilken som helst anden ansat, skal det være af afgørende karakter for udførelsen af opgaven, at man får bevilliget dette hjælpemiddel. Samtidig gives der kun bevilling ud over det beløb, som arbejdsgiveren skal afholde. Der kræves at arbejdsgiveren til et vist beløb investerer i det fornødne udstyr, lige såvel som han skal til andre små skader ved andre ansatte. Hjælpemidler til handicappede skal også være redskaber, som ikke forekommer på arbejdspladsen i forvejen, det skal være noget specielt og unikt til den enkle handicappedes behov. Du kan på internettet søge efter en guide på specialfunktion Job & Handicap, der kan hjælpe dig i forhold til ansøgning om hjælpemidler til erhverv.