Kompressionsstrumpor används som behandling mot blodproppar

Idag är det stort fokus på att vi använder rätt strumpor när vi reser, springer och även under graviditeten. Men det handlar om två olika slags strumpor. Den ena är stödstrumpan som vi känner igen sedan förr. Stödstrumpan går in och pressar ihop muskler och venklaffar och hjälper därmed blodet att komma snabbare tillbaka till hjärtat. Samtidigt transporteras vätskan lättare genom lymfkörtlarna när strumpan används. Man brukar säga att stödstrumpor ska användas på friska ben, medan kompressionsstrumpor är till för sjuka ben. Man ser skillnaden på dem genom att se hur många denier strumpan har. Vad är då denier? Denier beskriver textilfibrernas tjocklek per längdenhet. En stödstrumpa ligger på ca. 140 denier medan en kompressionsstrumpa, på grund av den kraftiga kompressionen, har betydligt högre denier. Man kan dela in kompressionsstrumpor i tre grupper. Den första, som stramar minst och är den som ligger närmast stödstrumpan, ligger på den lägsta nivån för behandlingsstrumpor. Nästa grupp innehåller nivå två och tre, som oftast används för de patienter som har skador i de djupa venerna efter en inflammation i venerna. Strumpan bidrar till att minska svullnader och venösa bensår. Den sista nivån är grupp fyra och dessa strumpor används nästan uteslutande vid sjukdomar i lymfsystemet.
Strumporna finns i olika längder, ända från tårna och upp till låret och de finns också som strumpbyxor om det är det man behöver.
Kompressionsstrumpor kan vara svåra att sätta på, eftersom de är gjorda av gummi. Det är elastiska trådar av natur- eller konstgummi och strumporna sitter mycket stramt, vilket bidrar till att de är svårare att sätta på. Det finns dock hjälp att få, eftersom det finns olika typer av redskap, som kan vara till hjälp med att få på sig dem.
Strumporna används vid behandling mot blodproppar i benen, så om du har problem med venklaffarna i benen bör du prova dessa strumpor. De hjälper blodet att lättare löpa tillbaka till hjärtat.