Salg af virksomhed kan være en svær, men nødvendig beslutning

Hvor skal man lige starte, hvis man vil sælge sin virksomhed? Det kan være et svært spørgsmål. Først skal man stille sig selv spørgsmålet, om ens virksomhed overhoved at salgbar. Er der overhoved en interesse i den.
Grunden til salg af virksomhed kan være mange, men bl.a. kan det være, at ledelsen/ejeren går på pension og derfor overlader ledelsen til en ekstern køber. Det kan også være pga. behov for nye kræfter på et ledelsesmæssigt plan.
Det er vigtigt med en god beskrivelse af virksomheden, for at kunne tiltrække potentielle købere. Beskrivelsen skal omhandle virksomhedens tilstand. Lidt ligesom en tilstandsrapport om et hus. Dvs. både fortælle om de stærke og svage sider. Beskrivelsen skal indeholde regnskaber, budgetter, historie, vision, mission, m.m.
Den endelige overdragelse sker, når begge parter er blevet enige om dato for overdragelse af salg af virksomhed, samt købesum, forpligtelser, sikring, m.m.
Man kan altid få råd og vejledning om salget.