Specialfunktion job og handicap rådgiver om muligheder

Hvis du har en funktionsnedsættelse, hvad enten den er af fysisk eller psykisk karakter, og den er i sådan en grad at du sagtens kan varetage et arbejde, kan det til tider være vanskeligt at få et job. Det normale jobcenter er ikke i alle tilfælde gearet til at bistå med den nødvendige assistance eller viden inden for det regulativ der gør sig gældende, i det tilfælde at klienten har en funktionsnedsættelse. Derfor har man fra jobcentrets side etableret en specialfunktion, som kaldes specialfunktionen job og handicap, inden for jobcentrets rammer, som skal bistå med rådgivning til denne kategori af klienter.
Det er tænkt som en funktion hvor de enkelte jobcentre har mulighed for at komme på kurser, indgå i aktivitetsnetværk, konferencer, temadage og få adgang til online værktøjer de kan bruge i det daglige arbejde med klienten. Men samtidig er der også en hotline, så den enkelte rådgiver nemt har adgang til sparring om juridiske og praktiske spørgsmål i den konkrete sagsbehandling.
Funktionen hører ind under styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering og er dermed en del af beskæftigelsesministeriet. Derfor henvender afdelingen sig også først og fremmest til jobcentre landet over og andre forskellige aktører, som arbejder inden for beskæftigelses indsatsen.
Specialfunktionen job og handicap arbejder med rådgivning, information og udvikling.
Rådgivning indenfor den relevante lovgivning og rådgive om konkrete muligheder for personer med fysisk eller psykisk handicaps. Herigennem understøtter de beskæftigelsesindsatsen for personer med funktionsnedsættelse.
Information i forhold til lovgivning og viden, om hvordan man kan fastholde personer med handicaps i beskæftigelse.
Og sidst Udvikling hvor der kommes med nye metoder til hvordan man via beskæftigelsesindsatsen, kan understøtte at flere kan integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet trods deres handicap.
Så arbejder du indenfor beskæftigelses området eller af anden årsag er interesseret i mere viden omkring muligheder for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så er specialfunktion job og handicap det helt rigtige sted for dig, at søge mere information og viden.